För att du ska kunna tillgodogöra dig innehållet i denna workshop har du antingen varit med på vår föreläsning den 16 september (del 1) eller läst vår bok (Det Goda Hundägarskapet, från desperation till inspiration). Vi fördjupar oss i hundens naturliga språk. Utgångspunkten är olika utmaningar i hundägarskapet som t ex yttrar sig i att din hund har svårt för möten, är rädd för ljud eller skyddar/vaktar familjen.

Vi tittar på varför hunden gör detta och vad du kan göra för att undvika problembeteenden eller begränsningar i din vardag. I denna workshop utgår vi från deltagarnas berättelser. Du får konkreta verktyg till vad du kan göra nu och över tid för att hunden kan släppa ansvaret till dig.

Målgrupp

För dig som vill fördjupa dig i hundens språk.

Form och datum

Den 14/10, 2021. Kl 19.00-21.30
Digital kurs med begränsat antal deltagare. Du får möjlighet att utveckla dina frågor och vi går igenom gruppens behov på ett lösningsorienterat sätt.

Hälsobutik för hund utbildningar böcker onlinekurser föreläsningar

Hemsida

Hund;