Om oss

Bli inspirerad - gå en digital kurs!

Vilka är vi

Vetinfocus.net är en är en tjänst och en möjlighet för alla som erbjuder utbildningar/kurser och träningar att förmedla dem till alla som gillar, äger eller jobbar med djur.  Vi gör letandet enkelt, en plats - många möjligheter.

Vår målsättning

Att ge engagerade utbildare och tränare möjlighet att sprida sin kunskap och klokskap.

Erbjuda fantastiska, roliga och användbara kurser till alla som vill utvecklas, utmanas och bli inspirerade tillsammans med sin vän. Att vara en väg för många att finna ett alternativ.

Vara nära i vardagen och öppen för tekniken med digitala kurser såväl som med fysiska. Poddar, appar och webbisar är produkter vi erbjuder när helst du vill lyssna, delta eller använda.

Vill du synas på Vetinfocus.net?

Vill du lägga upp en kurs, en app eller synas på vetinfocus.net?
Skicka ett mejl till info@vetinfocus.com eller ring Cecilia Gidlund 070 544 12 61.

Policy

För dig som köper en kurs är naturligtvis kvalitén väldigt viktig precis som för oss som förmedlar kurser. Du ska känna dig trygg med leverantören och bekväm i att den kunskap du tar emot är både etisk och i enlighet med regler, normer samt de krav som ställs.

Sveriges Hundföretagare (SHF) är branschorganisationen för hundägare och hundföretagare. De upprätthåller och främjar kvalitét genom högt ställda krav på etik, kompetens och professionalism. Sveriges Hundföretagare enar hundföretagare med etiskt hundtänk, och hög kvalitet på sina tjänster och med modern och konstant uppdaterad kunskap inom hund, läs mer på www.sverigeshundforetagare.se

För Sociala tjänstehundar och deras förare finns Föreningen för sociala tjänstehundar som arbetar för att ekipagen som diplomeras är noggrant testade och tränade för att klara stressade och pressande situation, läs mer på www.ffsth.se

Svenska Brukshundklubben utbildar patrullhundar med förare till Försvarsmakten, räddningshundar med förare på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), samt sjöräddningshundar på uppdrag av Sjöfartsverket,  läs mer på www.brukshundklubben.se/tjanstehund/