Vill du börja med grundträningen av din spaniel, kanske för att så småningom kunna jaga eller starta på prov med den? Vill du träna med ett utpräglat belöningsfokus och ett klickertänk? Då är det här kursen för dig!

Kursens teman är:

Sök
Eftersom din spaniel har en nos kan den jaga, men du behöver lära den att göra det tillsammans med dig. Det måste löna sig att lyssna och vara uppmärksam på dig trots att hunden är i gång i full jakt – annars har din hund ingen nytta av dig när den jagar och då får du problem. Tänk på det som att det ska finnas ett osynligt gummiband mellan dig och hunden hela tiden.

Vi tränar startsignal för söket, sök noga, sök nära, vänd på signal, sök dit jag pekar och sök ihop med mig samt tittar på olika sökmönster och hur vi kan påverka dem.

Uppflog och stopp
Det är verkligen en häftig upplevelse att se sin hund jaga i full fart för att när den stött sedan sätta sig blick stilla. Även om du inte har tillgång till levande vilt (inga övningar med levande vilt kommer presenteras i kursen) kan du lägga en grundförståelse för att din spaniel ska sätta sig när något flyger upp.

Vi gör lekfulla övningar för att hunden ska få en grundförståelse för att sätta sig både på själva ”uppfloget” och på din visselsignal.

Stadga
En spaniel ska kunna sitta kvar under rätt maxade förutsättningar. Efter en stöt kan den få bli sittande och ska kanske inte alls få apportera – om du är på jakt brukar retrievrarna sköta det jobbet. På prov kan det vara din parhund som ska få viltet osv. Det är inte heller ovanligt att din hund på prov kan bli sittande en lång stund för att det händer något som gör att det blir en paus; parhunden ska kanske bytas ut, domaren ser kanske inte din hund och måste leta upp den för att se att den sitter inne i vassen osv. Därför är stadga – inte minst på avstånd från dig – en otroligt viktig grundfärdighet för en spaniel.

Vi tränar lekfulla stadgeövningar där hunden får ett gott självförtroende och gillar att sitta och vänta

Avslutningsvis försöker vi sätta ihop allting; sök, stöt, stopp och stadga.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Du får gärna vara bekant med vårt träningssätt, som ju är positivt och belöningsinriktat. Bekanta dig genom att läsa vår blogg på www.apporteringtillvardagochfest.se, eller läsa någon av våra böcker: “Apportering till vardag och fest” eller ”Valpträning till vardag och fest” (de går att låna på biblioteket eller köpa på Klickerförlagets hemsida).

Förutsättningar
Kursen börjar så fort du anmäler dig och sedan har du livstids tillgång till kursmaterialet..

Kursen innehåller nio lektioner med flera övningar i varje lektion. Du väljer själv om du vill göra alla övningarna eller om du väljer ut några av dem.

Kursen är en självstudiekurs, dvs du har inte möjlighet att ställa frågor. Vill du istället ha kursen med återkoppling hittar du den här.

Instruktör: Lena Gunnarsson

Lena Gunnarsson har haft spaniel i elva år, jaktcocker i åtta. Hon har tränat hund i 19 år och varit instruktör i 13. Hon har gjort lite av varje med sina hundar – alltifrån specialsök och tävlingslydnad till lite agility, personspår och nosework. Nu jagar och jakttränar hon mest med sina cockrar. Hon brinner för inlärning och älskar att träna hund. Dessutom har hon arbetat i över 20 år med att handleda och utbilda grupper och är utbildad coach. Lena har skrivit böckerna “Apportering till vardag och fest” och “Valpträning till vardag och fest” ihop med Elsa Blomster.

Det här får du
9 lektioner
19 övningar
48 filmer
3 quizzar
Livstids tillgång till kursmaterialet

Form och datum

Webbaserad självstudiekurs

Hund;